poniedziałek, 24 czerwca 2019Właściwością świeckich konsekrowanych 
jest łączenie w swoim życiu podwójnego charyzmatu, 
tzn. miłości Boga i miłości świata, 
co wyraża się w świeckości i konsekracji.

(Ks. P.Walkiewicz)


środa, 17 kwietnia 2019

Wielkanoc 2019


Resurrexit sicut dixit, alleluia !


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
Dzień radości i wesela,
w którym Kościół czci Żyjącego w Eucharystii.

Niech moc Chrystusa nas odnowi, abyśmy przez chrześcijańską postawę i uczynki miłosierdzia głosili Dobrą Nowinę współczesnemu światu.poniedziałek, 4 marca 2019

Wielki  Post  2019


"Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia  sprawiedliwych, lecz grzeszników."                                                                                            (Łk 5,32)


"Ty Panie nie potępiasz grzesznika, ale zbawiasz go, otwierając przed nim przyszłość w Tobie. Daj bym spełniała Twoją miłującą wolę, włączając się w zbawczą misję Umiłowanego."                                                                                        (wg Constant Tonnelier)

wtorek, 18 grudnia 2018


"Dziś w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan"
                                                      (Łk 2,11)

Jezu, mój Zbawicielu, Boże mocny ukryty w kruchości dziecka spraw, bym zwyciężała moje słabości i pociągnij mnie w Twój "bieg olbrzyma".

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzy 
                                                   Wspólnota 

czwartek, 23 sierpnia 2018

"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM" - rok duszpasterski 2017/2018
"Prowadzeni przez Ducha Świętego, wprowadzajcie w świat logikę Bożą przez realizowanie zamysłu nowej ludzkości, której On pragnie. To Bóg jest sprawcą syntezy pomiędzy świeckością i konsekracją. To jest ta droga. Wezwani przez Pana do naśladowania Go w świecie, nieście światu miłość ..."
(fragment z przesłania Ojca św. Franciszka do instytutów świeckich 2016) 

piątek, 30 marca 2018


ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 2018


"Wszyscy, ci których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi" (Rz8,14). 

Świecki konsekrowany winien być zawsze poddany Jego przewodnictwu, aby upodabniając się coraz bardziej do Chrystusa być znakiem Zmartwychwstałego pośród rzeczywistości  doczesnej.
(Ks.P.Walkiewicz)
Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja.

Niech pusty grób Chrystusa będzie Ci nadzieją
życia wiecznego. Nadzieją, która wpływa na każdy
dzień i pozwala z wiarą i ufnością patrzeć w przyszłość...`

wtorek, 13 lutego 2018


Zbawienie przyszło przez krzyż.

 

Będę bardzo szczęśliwa, 

współpracując w zbawianiu dusz, 

w tym celu przecież wstąpiłam do Karmelu. 

Nie mogąc być misjonarką czynną, 

chciałabym nią być mocą miłości i pokuty,

jak Święta Teresa, moja seraficzna Matka. (L168,LT 189).